Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Giá bán: Liên hệ
Tổng quan về sản phẩm dây rút nhựa
Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Dây rút nhựa/ Dây thít nhựa/ Lạt nhựa

Công ty sản xuất: Công ty TNHH SX TM Thanh Ngân
Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: đa dạng
Màu sắc: Đen và trắng
Vùng phân phối: Tp HCM và Toàn quốc

Dây rút nhựa 3x100
Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Dây rút nhựa/ Dây thít nhựa/ Lạt nhựa 3x100 - Dây rút nhựa 1 tấc

Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 3x100 (đơn vị: mm)
Màu sắc: Đen và trắng

Dây rút nhựa 4x150
Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Dây rút nhựa/ Dây thít nhựa/ Lạt nhựa 4x150 - Dây rút nhựa 1 tấc rưỡi

Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 4x150 (đơn vị: mm)
Màu sắc: Đen và trắng

Dây rút nhựa 5x250
Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Dây rút nhựa/ Dây thít nhựa/ Lạt nhựa 5x250 - Dây rút nhựa 2 tấc rưỡi

Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 5x250 (đơn vị: mm)
Màu sắc: Đen và trắng

Dây rút nhựa 8x300
Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Dây rút nhựa/ Dây thít nhựa/ Lạt nhựa 8x300 - Dây rút nhựa 3 tấc

Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 8x300 (đơn vị: mm)
Màu sắc: Đen và trắng

Dây rút nhựa 8x350
Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Dây rút nhựa/ Dây thít nhựa/ Lạt nhựa 8x350 - Dây rút nhựa 3 tấc rưỡi

Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 8x350 (đơn vị: mm)
Màu sắc: Đen và trắng

Dây rút nhựa 8x400
Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Dây rút nhựa/ Dây thít nhựa/ Lạt nhựa 8x400 - Dây rút nhựa 4 tấc

Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 8x400 (đơn vị: mm)
Màu sắc: Đen và trắng

Dây rút nhựa 10x500
Giá bán: Liên hệ

Tên sản phẩm: Dây rút nhựa/ Dây thít nhựa/ Lạt nhựa 10x500 - Dây rút nhựa 5 tấc

Xuất xứ: Việt Nam
Kích thước: 10x500 (đơn vị: mm)
Màu sắc: Đen và trắng

Đang xử lý...