Clip Làm sao để thoát khỏi tình thế bị trói bằng Dây rút nhựa, dây thít nhựa
Trong Clip trình bày cách thoát khỏi khi bị trói bằng Dây rút nhựa, tuy nhiên chỉ áp dụng được khi Dây rút nhựa này có độ lớn ở mức trung bình trở xuống và phải trói ở đằng trước, đồng thời người bị trói phải có sức lực nhất định.

Tuy nhiên Clip trên cũng đã có thể giúp bạn giải quyết trong một số trường hợp bị trói bằng Dây rút nhựa.


Lượt xem: 624
Đang xử lý...